Underhåll MySQL / Maintenance MySQL

Status: Scheduled - on 6/20/21 Scheduled
Description:

Vi kommer under vecka med start måndag 2021-06-14 genomföra underhåll på våra databasservrar mellan 22:00 till 02:00 varje kväll t.o.m. söndag 2021-06-20. Under tiden kommer åtkomst till servrarna vara begränsad i cirka 20 minuter åt gången innebärande avbrott för webbplatser som brukar en MySQL-databas.

During this week starting Monday 2021-06-14, we will perform maintenance on our database servers between 22:00 and 02:00 every night until Sunday 2021-06-20. In the meantime, access to the servers will be restricted for about 20 minutes at a time, interrupting sites that use a MySQL database.

logo
Copyright © 2021 Servage GmbH