Maintenance work

Status: Fixed - 1 month ago Scheduled
Description:

Vi utför en nätverksförändring tillsammans med vår uppströms tjänsteleverantör för att uppnå bättre redundans och nätverksseparation. Ändringen planeras under 2021-09-16 23:00 -00:00 och förväntas inte påverka kundens anslutning utom korta (under 1 minut) avbrott medan trafiken byter till en ny väg.

English: We are performing a network change together with our upstream service provider to achieve better redundancy and network separation. The change is planned during 2021-09-16 23:00-00:00 and is not expected to affect customer's connectivity except short (under 1 minute) interruptions while the traffic is switching to a new path.

Update 4 weeks, 1 day ago
Status changed from Scheduled Identified

New information:

Alla nätverksändringar har slutförts och nödvändiga konfigurationsändringar är nu på plats. Alla tjänster är nu igång förutom ett kvarstående problem för IPv6, som främst påverkar gmail -användare. (ipv6-anslutningar.) Om gmail-anslutningen inte kan hämta brev från din brevlåda, använd webbmailen under de närmaste 2-3 dagarna. Vi kommer att lösa detta problem så snart som möjligt.

Observera, brev levereras fortfarande och inget e -postmeddelande kommer att försvinna, det är bara gmail som inte kan hämta dem.

English: All the network changes have been successfully completed, and necessary configuration changes are now in place. All services are now back to normal with minor issues remaining for IPv6, primarily affecting gmail users. (ipv6 connections.) If gmail connector can't fetch letters from your mailbox, please use the webmail during the next 2-3 days. We will resolve this issue as soon as possible.

Please note, letters are still delivered and no email is discarded, it is only the gmail connector that can not fetch them.

Update 3 weeks, 5 days ago
Status changed from Identified Identified

New information:

Problemet med IPV6-anslutningar är tyvärr inte åtgärdat ännu, våra tekniker arbetar för fullt på att åtgärda detta och under tiden rekommenderar vi att de som använder Gmails webbgränssnitt som mailklient att använda sig av vår webmail alternativt kopplar upp e-postkontot i en mailklient som Outlook eller Thunderbird.

Inga mail går förlorade i denna störning utan det är enbart kopplingen/inläsningen mot gmail som inte fungerar korrekt.

The problem with IPV6 connections has unfortunately not been resolved yet, our technicians are working hard to fix this and in the meantime we recommend that those who use Gmail's web interface as a mail client to use our webmail or connect the e-mail account in a mail client such as Outlook or Thunderbird.

No emails are lost in this incident, it is only the connection to gmail that does not work correctly.

Update 3 weeks, 5 days ago
Status changed from Identified Watching

New information:

Problemet med IPV6-anslutningar är nu åtgärdat och vi övervakar nu för att säkerställa driftsäkerheten och inga andra störningar i samband med den tidigare utförda ändringen i våra nätverk.

The issue with IPV6 connections is now resolved and we will monitor the system closely to ensure no other services are interrupted in relation to the performed network change.

Update 2 weeks, 4 days ago
Status changed from Watching Fixed

New information:

Problemet med IPV6-anslutningar är nu åtgärdat. Vi fortsätter som vanligt att övervaka för att säkerställa driftsäkerheten och inga andra störningar.

The issue with IPV6 connections is now resolved and we keep monitoring the system closely to ensure no other services are interrupted in relation to the performed network change.

logo
Copyright © 2021 Servage GmbH